det är inte ett krig, bara en väntetid

Örebro, Katrineholm
Karlstad och Trollhättan
byte till stambanan
jag åker till Stockholm med jämna mellanrum
en snabbvisit i Malmö eller Göteborg
och jag vill också hinna med en viss Elamson i Oslo
och två systrar i Umeå
Förvaltningmöte i Västerås
vi måste styra upp rektorer i Strängnäs
och prata om föreningsrätt i Eskilstuna
Katrineholm centralstation är en väntetid
på 32 minuter
och under den tiden hinner man se många arbetspendlande-arketyper
Örebro länsbuss, värmlandstrafik - dom åker överallt fast man kommer
aldrig fram
för att inte prata om SJ
satans järnvägar
Swebussarna är allltid fulla, så jag får åka till Degerfors
och bli utstirrad av en fullgubbe
på det stora hela är det en enda stor röra
så där så att man bara vill ta bilen och köra

men alla resor är också medvetandegörande
det är tystnaden som blandas upp med ljudet från alla resenärer
det är lokets trygga dova dunkande mot järnvägsspåret
det är tid för reflektion och eftertanke
att det är jag som reser
den ensamma krigarinnan